آموزش تنظیم DDNS در سیسکو

آموزش تنظیم DDNS در روترهای سیسکو

جهت راه اندازی سرویس DDNS  در سیسکو به نکات زیر توجه کنید:

  • ابتدا باید از صحت سلامت و ارتباط اینترنتی دستگاه خود مطمن شوید .
  • قبل از استفاده تمامی موارد و قوانین مربوط به استفاده از سرویس را مطالعه کرده باشید . استفاده و تنظیم این سرویس به منزله تایید قوانین و مقرار سایت می باشد.

کد زیر را در قسمت cli روتر خود وارد کنید و ذخیره نمایید:

ip name-server 9.9.9.9
ip ddns update method dd-ns
HTTP
add http://username:password@members.dd-ns.ir/nic/update
interval maximum 0 0 5 0

interface Dialer0
ip ddns update hostname host.dd-ns.ir
ip ddns update dd-ns

*host= yourdomain.dd-ns.ir   

دیدگاهتان را بنویسید