آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته

نحوه انتقال تصویر در دوربین مداربسته به روش های ip/domain و روش p2p
با چند روش ساده