آموزش تنظیم DDNS در سیسکو

آموزش تنظیم DDNS در روترهای سیسکو جهت راه اندازی سرویس DDNS  در سیسکو به نکات زیر توجه کنید: ابتدا باید از صحت سلامت و ارتباط اینترنتی دستگاه خود مطمن شوید . قبل از استفاده تمامی موارد و قوانین مربوط به استفاده از سرویس را مطالعه کرده باشید . استفاده و تنظیم این سرویس به منزله […]