راهکارهای P2P

با توجه به تحریم ها و مشکلات پیش آمده برای انتقال تصویر دوربین های مداربسته در دستگاهای DVR & XVR که تصاویر خود را به صورت زنده توسط ارتباط p2p مشاهده می کردند از این رو استفاده کننده های این سرویس را با مشکل مواجه کرده است . این سرویس که به صورت نقطه به […]