ثبت نام DDNS

طرح آبی
35،000 تومان
تک هاست
سالانه
مانیتورینگ وکنترل اتصالات
تعداد ارتباط نامحدود
پشتیبانی یکساله
طرح نقره ایی 3 ستاره
90،000 تومان
سه هاست
سالانه
مانیتورینگ وکنترل اتصالات
تعداد ارتباط نامحدود
پشتیبانی یکساله
طرح رایگان
0 تومان
تک هاست
ماهانه
کنترل اتصالات
200 اتصال