اولین سرویس دهنده فعال در ایران

DDNS چیست؟
DDNS، سرویسی است که به کاربران دارای اشتراک ADSL اجازه می دهد تا کاربران بتوانند با وجود IPهای Dynamic (پویا) از طریق سرویس های دسترسی از راه دور مانند Remote Desktop به سیستم های یکدیگر وصل شوند. ممکن است شما احتیاج داشته باشید تا هر روز از طریق اینترنت برای استفاده از سرویسی روی سیستم خاصی Remote کنید. اما چون IP آن سیستم Dynamic است و هر روز در حال عوض شدن است، دائما با هر بار اتصال به اینترنت، باید از IP تازه تخصیص داده شده اطلاع پیدا کنید و برای برقراری ارتباط، آن را وارد نمایید. با سرویس رایگان DDNS احتیاجی نیست تا شما Dynamic IP خود را از طریق سرویس دهنده ی اینترنت خود (ISP) و البته با پرداخت هزینه ی ماهیانه، تبدیل به Static IP نمایید تا هنگام برقراری ارتباط از راه دورکاربران همیشه از طریق یک IP ثابت به سیستم متصل شوند. با استفاده از HostName ای که به شما تعلق می گیرد، می توان به سیستم شما متصل شد و از برنامه های کاربردی و سایر نرم افزارهای موجود در سیستم شما استفاده کرد و یا مشکلات سیستم شما را بررسی و رفع کرد.